دائره المعارف قرآن کریم
49 بازدید
ناشر: موسسه بوستان کتاب
نقش: محقق
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 10
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
هدف اصلی این دائره المعارف،ارائه وآسان یاب کردن اطلاعات ناب و اصیل در قلمرو معارف،اعلام و علوم قرآنی است؛به گونه ای که اهل تحقیق را به مثابه منبعی مادر و ماندگار از منابع فرعی بی نیاز میکند.در جنب این هدف،غرض عمومی تدوین دائره المعارف حاضر این است که مخاطبان دانش پژوه در حدّ مطالعات پایه اسلامی نیز بتوانند از پژوهش های اصیل و قویم قرآنی بهره گیرند.