صهیب بن سنان
37 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
وی که از جمله افرادی بود که در صدر اسلام در بسیاری از جنگها وسریرها شرکت فعال داشته است